blog

Borsada işlem görmek üzere ithal edilen elmas ve kıymetli taşların DEĞERLEME HİZMETİ Borsa İstanbul’un verdiği yetki ile 22 Haziran 2017 tarihinden bu yana Odamız Gemoloji Laboratuvarı GLT tarafından en hızlı ve en ekonomik şekilde yapılmaktadır. (Odamızın Kamu Tüzel Kişiliğine haiz olması sebebiyle sadece GLT’de yapacağınız Analiz Hizmetleri ve BORSA işlemlerinde Kanunen  Gelir Makbuzu ile işlem yapıldığı için %20 KDV alınmamaktadır.)